4300 odwiertów i nie tylko. Umowa na prace geologiczne dla obwodnicy zachodniej podpisana

Planowany przebieg Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Planowany przebieg Zachodniej Obwodnicy Szczecina (GDDKiA)

Umowa na dokumentację i badania geologiczne dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6 została podpisana. Prace warte są ponad 14 mln zł.

Kontrakt o wartości 14,637 mln zł został zawarty między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na wykonanie zadnia.

– Dokumentacja ta jest kluczowa dla dokładniejszego oszacowania kosztów realizacji inwestycji i możliwych rozwiązań technicznych – mówi Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA.

W ramach tego zadania projekt obwodnicy zostanie opracowany w znacznie większej szczegółowości niż w istniejącej dokumentacji studialnej. Wykonany zostanie też bardzo szeroki zakres badań geologicznych, tak aby poznać szczegółowo budowę podłoża.

– Oczekujemy od wykonawcy sprawnego i rzetelnego wykonania badań i dokumentacji, na pewno na każdym etapie będziemy szczegółowo weryfikować otrzymane materiały, ponieważ będą one kluczowe dla uniknięcia problemów na etapie realizacji robót – mówi Łukasz Lendner.

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej


Wypróbuj teraz od 19,90 zł