Region.Odznaczono zasłużonych strażaków z Sądecczyzny [ZDJĘCIA]

Przedstawiciele Oddziałów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze samorządowe odwiedzali w domach zasłużonych strażaków. Ze względu na ich podeszły wiek oraz stan zdrowia nie mogli oni uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2018 roku w Podegrodziu. Odwiedzając strażaków wręczano im odznaki „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej”.