Zmniejsza się zdolność banków do finansowania polskiej gospodarki

Jak europejskie i krajowe regulacje wpływają na polski sektor bankowy – mówił o tym Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich podczas XIII Kongresu Ryzyka BIK. Krzysztof Pietraszkiewicz: Bez solidnego i rozwijającego się systemu bankowego sukces gospodarczy Polski nie będzie w pełni możliwy do osiągnięcia, będzie ograniczony. Regulacji europejskich i krajowych odnoszących się do sektora …

Polacy płacą za mieszkanie więcej niż Węgrzy i Czesi?

Fot. stock.adobe.com/MIM Porównywanie przeciętnego poziomu kosztów mieszkaniowych w różnych krajach Europy, bywa dość problematyczne ze względu na spore różnice poziomu cen oraz siły nabywczej zarobków. Ten problem rozwiązują ciekawe dane Eurostatu. Dzięki nim możemy np. sprawdzić, czy przeciętny Polak płaci za mieszkanie więcej niż Węgier lub Czech. Polski problem: zbyt wysokie koszty ponoszone …

Polacy płacą za mieszkanie więcej niż Węgrzy i Czesi?

Fot. stock.adobe.com/MIM Porównywanie przeciętnego poziomu kosztów mieszkaniowych w różnych krajach Europy, bywa dość problematyczne ze względu na spore różnice poziomu cen oraz siły nabywczej zarobków. Ten problem rozwiązują ciekawe dane Eurostatu. Dzięki nim możemy np. sprawdzić, czy przeciętny Polak płaci za mieszkanie więcej niż Węgier lub Czech. Polski problem: zbyt wysokie koszty ponoszone …

Mieszkanie Plus w Katowicach: zebrano już blisko 500 ankiet dotyczących preferowanych umów najmu

Fot. stock.adobe.com/surfmedia W Katowicach od października trwa nabór ankiet, które pomogą określić preferencje przyszłych najemców w zakresie zawieranych rodzajów umów najmu. Na podstawie zebranych do tej pory blisko 500 ankiet można stwierdzić, że większość osób – bo aż 81 proc. – chciałaby stopniowo dochodzić do własności lokalu. Z kolei najbardziej popularnym typem mieszkania …

PFR Ventures: fundusze VC zainwestują ponad 1 mld zł w polskie innowacje

Fot. stock.adobe.com/Jakub Jirsák PFR Ventures podpisało 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze Venture Capital zainwestują ponad 1 mld zł w polskie innowacje, podał Fundusz. Tym samym PFR Ventures alokowało około 40% dostępnych środków. “#PFRVentures podpisało 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze #VentureCapital zainwestują ponad 1 mld zł w polskie #innowacje #PFR …

Gry komputerowe zamiast rekrutacji? Łatwiej znaleźć odpowiedniego kandydata

Fot. stock.adobe.com/BillionPhotos.com Rekrutacja otwiera się na nowe technologie. Zamiast setek niepotrzebnie wysyłanych CV i żmudnej pracy rekruterów, idealnego pracownika można znaleźć dzięki zwykłej grze komputerowej. Polacy opracowali GameHR, czyli platformę dla branży rekrutacyjnej, która wykorzystuje nowoczesną metodykę grywalizacji, neuronauki oraz technologii wirtualnej rzeczywistości. Dzięki temu można łatwo i szybko rekrutować pracowników o odpowiednich …

Pracodawcy RP: VAT w Polsce jest wysoki, prowizorka trwa już 7 lat

Fot. stock.adobe.com/whitelook VAT w Polsce jest wysoki – wyższy niż większości krajów europejskich. Zasadniczo wynosi 22 proc., ale w 2011 roku został „tymczasowo” zwiększony do 23 proc. Prowizorka trwa już 7 lat i już dawno powinna zostać usunięta, a stawka VAT – zmniejszona, uważa organizacja Pracodawcy RP. “#PracodawcyRP: #VAT w Polsce jest wysoki …

Technologie mobilne rewolucjonizują procesy biznesowe w polskich firmach?

Fot. stock.adobe.com/ipopba Co piąta polska firma wykorzystuje urządzenia mobilne realizując dzięki aplikacjom mobilnym część procesów biznesowych, wynika z raportu KPMG “Bezpieczeństwo technologii mobilnych”. “Łącznie 67% firm w Polsce korzysta z urządzeń mobilnych w codziennej pracy. #firmy #UrządzeniaMobilne #KPMG” “Technologie mobilne na naszych oczach rewolucjonizują rzeczywistość. Są najbliższym i przez to często najwygodniejszym dla …

168 polskich ustaw dostosowanych do zapisów RODO

Fot. stock.adobe.com/bnorbert3 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający 168 innych ustaw, dostosowując je tym samym do zapisów RODO, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. “Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający 168 innych ustaw, dostosowując je tym samym do zapisów #RODO” “Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji i przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmienia m.in. ustawy regulujące sektor usług …

Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu i The Reserve Bank of Poland wpisane zostały na listę ostrzeżeń publicznych KNF. “Na listę ostrzeżeń publicznych #KNF wpisane zostały dwa nowe podmioty #ListaOstrzeżeńPublicznychKNF @uknf” Jak poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w środę, 7 listopada na liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczone zostały nowe podmioty: – TNN Finance …